Екипът на основателите.

Макс Фюшл

Макс Фюшл

Навлизането в индустрията за търговия с камиони през последните години положи основите на идеята за truckoo. В сегашния си вид търговията е изправена пред големи предизвикателства, като например трудоемки проверки, дълги престои, неочаквани спадове на цените и тежки преговори с клиентите. Това увеличава значително усилията. С truckoo ние сме първите, които решават този проблем, като цифровизираме търговията с търговски превозни средства.
Юлия Унуцер

Юлия Унуцер

Целият пазар е изправен пред ситуация на радикална промяна. Говорим за електрификация, автоматизация и дигитализация - но само през първия жизнен цикъл на автомобила във високоразвитите индустриални страни. Въпреки това не разглеждаме въздействието върху втория жизнен цикъл в страните с нововъзникващ пазар на износа. Визията на truckoo като значим търговски субект в бранша е да помогне за намирането на устойчиво решение.